You need to upgrade your Flash Player to version 10 or newer.


Tiens เทียนส์จัดงานฉลองครบรอบ 20์ ปี 2015 อย่างยิ่งใหญ่อลังการ
Shadow

งานฉลองเทียนส์ Tiens ครอบรอบ 20 ปี มีสมาชิกจากทั่วโลกมาร่วมงานมากกว่า 30,000 คน งานสุดยิ่งใหญ่อลังการ

 
Hilight สมาชิกเทียนส์ Tiens กว่า 6,400 คน จาก 50 ประเทศทั่วโลกเที่ยวฟรีที่ฝรั่งเศส

 
สมาชิกเทียนส์ Tiens จากทั่วโลกกว่า 6,400 คนรวมคนไทย 11 คน ร่วมสร้างสถิติโลกลงกินเนสส์บุ๊ค

 

ี่

รวมรูปความสำเร็จและงานต่างๆ ของผู้นำในไทย คลิกที่นี่

 

 

 

 

 

คลิกที่รุปเพื่อขยายดูรูปใหญ